Jeugd- en jongerenwerk / Kansrijk opgroeien

Het Jeugd- en jongerenwerk van Welzijn Zeewolde biedt laagdrempelige ondersteuning aan jongeren van 8 tot 27 jaar in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Zij doen dit door contact te maken, te signaleren, te motiveren, opvoeden en te activeren. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd: van een kookactiviteit tot filmavond, van voorlichting over drugs en alcohol tot jamsessies en vakantie activiteiten. De rode draad hierbij is altijd persoonlijke vorming van jongeren. Jongerenwerk biedt tijdens de wekelijkse inloop een ontmoetingsplek in Zeewolde waar jongeren bij elkaar kunnen komen en leeftijdsgenoten ontmoeten. De Eclips is het gebouw waar alles plaatsvindt.

Ons werk is gericht op het:

  • stimuleren van talentontwikkeling;
  • functioneren als rolmodel;
  • helpen opbouwen van een sociaal netwerk;
  • helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen;
  • vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding;
  • bevorderen van actieve participatie in de samenleving;
  • het vinden van een toekomstperspectief.

Ben je zelf jongere en lijkt het je leuk om andere jongeren te ontmoeten of heb je een vraag aan de Jongerenwerkers, kom dan eens langs of kijk op hun eigen site!

De jongerenwerkers werken nauw samen met partners zoals Straathoekwerk, scholen, klantmanagers Jeugd, Tactus en MDF. Dus heb je als professional een vraag, laat het dan weten. Ook ouders kunnen altijd contact opnemen met de Jongerenwerkers voor advies.

De Jongerenwerkers sluiten aan bij verschillende overleggen die in het kader van Kansrijk opgroeien plaatsvinden. Samenwerken en het zorgen voor een kansrijke en stabiele omgeving om op te kunnen groeien, staan hierbij centraal.