Mantelzorg

Iedereen heeft weleens een vraag over bijvoorbeeld eenzaamheid, mantelzorg, een maatje of een andere vraag over welzijn, WMO, een zinvolle dagbesteding of zorg. Wij zijn er om te luisteren en te ondersteunen. We kijken altijd eerst naar wat iemand zelf kan en wil. En sluiten aan waar de behoefte ligt. Waar nodig kunnen we met jou zoeken naar een oplossing. Vinden we die niet binnen onze organisatie dan brengen we je in contact met één van onze partners.

Speciale aandacht is er voor Mantelzorgers. We bieden (kortdurende) individuele ondersteuning maar ook groepsvoorlichtingen en – bijeenkomsten. Het delen van ervaringen, uitwisselen van advies en het contact met lotgenoten staan hierin centraal. Ook organiseren we de jaarlijkse de Dag van de Mantelzorg en verzorgen we in opdracht van de gemeente Zeewolde het Mantelzorgcompliment.

Ben je zelf een mantelzorger of ken je iemand die wel wat ondersteuning kan gebruiken, neem dan contact op. Naast onze aanwezigheid in de Meermin zijn wij ook op woensdagochtend en donderdagmiddag in het Vraaghuis te vinden. De welzijnsmedewerker zal in een persoonlijk gesprek (op kantoor of bij je thuis) samen met jou bekijken waar je behoefte ligt en wat mogelijk is.